Årets atleter

Anmälan till SM är nu stängd och följande atleter är anmälda:

Nils Manne – Juniordykarna
Patrik Malmqvist – Stockholm Apnea
Robin Gunnarsson – LSDK
Piero Giobbi – Juniordykarna
Linda Stenman – Juniordykarna
Viktor Mårtensson – Active Divers
Edvin Mårtensson – Active Divers
Mats Mårtensson – Active Divers
Fiammetta Scalfati – Stockholm Apnea
Janette Fredenberg – Stockholm Apnea
Erik Milles – Stockholm Apnea
Claes Jonson – Juniordykarna
Valdemar Karlsson – Juniordykarna
Markus Rydh – UDK Tumlaren
Nicole Edensbo – Juniordykarna
Jan Svedholm – UDK Tumlaren
Johan Hägg – Örebro Sportdykarklubb
Torbjörn Nyman – Stockholm Apnea
Emma Åkerrén – UDK Tumlaren
Sofia Tapani – Juniordykarna
Oskar Särnholm – Linköpings Sportdykarklubb
Björn Carlsson – High Coast Apnea
Helen Rekke – MSDK
Marie Dubremetz – UDK Tumlaren
Peter Bergström – Örebro Sportdykarklubb
Hans Fogelberg – Juniordykarna
Weine Gustavsson – Stockholm Apnea
Tomas Jonsson – Stockholm Apnea
Rose-Marie Larsson – Juniordykarna
Navalkishor Singh – Juniordykarna
Sandra Lindberg – Stockholm Apnea
Carolin Kremp – Örebro Sportdykarklubb
Ulf Lindberg – Stockholm Apnea
Per Benkowski – UDK Tumlaren
Robin Sundén – Juniordykarna
Anders Lundberg – Juniordykarna
Mats Tybell – LSDK
Linus Svensson – LSDK
Lina Kinner – Örebro Sportdykarklubb
Maria Argentea – Stockholm Apnea
Erik Winther – LSDK
Oskar Strand – Juniordykarna
Sofia Hansson – Juniordykarna